Realizowane projekty

Gigaco spółka z o.o., jako członek konsorcjum wraz z Instytutem Techniki Wojski Lotniczych jako liderem oraz WIHE jako kolejnym członkiem konsorcjum, realizuje projekt o nr ID 418154 złożony w konkursie BIO9 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Zastosowanie innowacyjnych i efektywnych metod i technologii umożliwiających wykrycie watah dzików, identyfikacji osobników z objawami klinicznymi ASF w naturalnym terenie ich występowania„.

Realizujemy projekt „Automatyczna inwentaryzacja zwierząt kopytnych” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu 1/1.1.1/2020.