Projekt ID 418154

Zastosowanie innowacyjnych i efektywnych metod i technologii umożliwiających wykrycie watah dzików, identyfikacji osobników z objawami klinicznymi ASF w naturalnym terenie ich występowania

ASF

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych i efektywnych metod i technologii umożliwiających prowadzenie zdalnej obserwacji w celu wykrycia watah dzików, identyfikacji osobników z objawami klinicznymi ASF w naturalnym terenie ich występowania oraz określenia ich liczebności i monitorowania dróg przemieszczania się i tym sposobem ograniczenie transmisji ASF do populacji świń.

Cele szczegółowe:

  1. Opracowanie i standaryzacja metodyk prowadzenia pomiarów dla potrzeb obserwacji watah dzików oraz określenie ich liczebności i dróg przemieszczania się.
  2. Identyfikacja na odległość dzików z objawami klinicznymi ASF w naturalnym terenie ich występowania oraz określenia ich liczebności i monitorowania dróg przemieszczania.
  3. Określenie liczebności oraz behawioralnych zachowań watah dzików oraz pojedynczych osobników z objawami klinicznymi ASF.
  4. Przedstawienie metod i procedur efektywnego działania i współpracy właściwych organów i służb w celu ograniczenia skutków rozprzestrzeniania się ASF na terenie kraju.
  5. Opracowanie metod i sposobów ochrony zwierząt hodowlanych przed zainfekowaniem ASF i procedur postępowania hodowcy w tym zakresie.

PROJEKT O NUMERZE REJESTRACYJNYM DOB-BIO9/30/01/2018 FINANSOWANY JEST PRZEZ NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU W RAMACH PROGRAMU NA RZECZ OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

Projekt realizowany jest przez Konsorcjum w składzie:

  • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych – Lider Konsorcjum
  • GIGACO Sp. z O.O.
  • Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii

Przyznano finansowanie projektu w wysokości: 11 003 057 PLN
Czas realizacji projektu: 36 miesięcy